Organigrama

Asamblea Nazional

La Asambleya Nazional (congrés) és l'òrgan sobirà de Chunta Aragonesista de representació i decisió. Estableix les línies polítiques de CHA, així com els seus principis i programes, tria als membres de la Maya de Pleitos, als membres del Comité Nazional i a la persona que ocupa la presidència de CHA; pot modificar els estatuts i el reglament d'organització. Està composta per delegats, almenys un per cada organització comarcal, i es reuneix cada tres mesos.

Galería