LIGALLOS DE REDOLADA

Comarcas de Aragón

Aranda

Ligallo de Redolada del Aranda

aranda@chunta.com


Presidencia del Ligallo de Redolada: Fernando Sainz Crespo

Consello: Noemi Benedí (Tesorería).

 

Ligallos de Lugar

Brea de Aragón

Coordinador: Fernando Sainz Crespo

Ligallos de emigración

Presidente: Chusé Inazio Felices Maicas
aragonesesenmadrid@chunta.com

Consello: Jerónimo Sanz Valdés (Secretaría), 

aragonesesenmadrid@chunta.com


Presidente: Martín Fogued Mur

Consello: Francisco Javier Díez Ranera (Secretaría)